Linus Tech Tips
  • 723
  • 667.395
  • 381.153.702

Video Linus Tech Tips

 This is TWO SSDs.
11 giờ trước
 I REALLY Love Building Computers!!
Phát trực tiếp 1 tuần trước
 Gaming on STARLINK!!
2 tuần trước
 Linus was right.
3 tuần trước