สนทนาธรรมวันอามิตย์ที่_2019-01-13

Share
Embed
 • Loading...
 • Published on:  Saturday, January 12, 2019
 • ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่

  http://watnapp.com
  http://faq.watnapp.com
  http://media.watnapahpong.org
  http://www.buddhakos.org
  https://www.facebook.com/Buddhawajana.th
  https://www.facebook.com/Buddhawajana.Faq
  https://www.facebook.com/Buddhawajananews
 • Source: https://youtu.be/Plih-a1ne2U
Loading...

Comment

 • อัมภา โนนน้อย

   (Jan 12, 2019)

  *สถานที่วัดนาป่าพงออกแบบมาถูกหละกตามคำสอนของพระพุทธเต้าคือความ*พอดี*ร่มรื่นด้วยร่มเงาของต้นไม้นานชนิดสงบสบายตามธรรมชาตินั่นเองขอบคุณนะคะที่นำมาเผยแผ่นะคะเตรอญพะร13/01/62.!!!

 • Chalee Puch

   (Jan 14, 2019)

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้า เป็นสรณะ(ที่พึ่ง) ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรม เป็นสรณะ(ที่พึ่ง) สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์ เป็นสรณะ(ที่พึ่ง)