สนทนาธรรมวันอามิตย์ที่_2019-01-13

Share
Embed
  • Loading...
  • Published on:  Saturday, January 12, 2019
  • ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน ได้ที่http://watnapp.comhttp://faq.watnapp.comhttp://media.watnapahpong.orghttp://www.buddhakos.orghttps://www.facebook.com/Buddhawajana.thhttps://www.facebook.com/Buddhawajana...https://www.facebook.com/Buddhawajana...
  • Source: https://youtu.be/Plih-a1ne2U
Loading...

Comment