พุทธวจนทีวี ช่อง 1

Share
Embed
  • Loading...
  • Published on:  Sunday, January 27, 2019
  • พุทธวจนบรรยายธรรมโดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ประธานสงฆ์ วัดนาป่าพงมาร่วมกัน มุ่งมั่น ศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่ คำสอนตถาคตช่องทางเวปไซต์ http://www.watnapp.com/ https://media.watnapahpong.org/ https://faq.watnapp.com/ http://etipitaka.com/ http://listentobuddha.com/ https://www.buddhakos.org/ http://buddhawajana.tv/ช่องทางยูทูปnirdukkha https://www.youtube.com/channel/UCfos...#พุทธวจนทีวี https://www.youtube.com/buddhawajanat...คอร์สสัปปายะ https://www.youtube.com/channel/UCQsi...
  • Source: https://youtu.be/szeVuSeo93E
Loading...

Comment